obrázek

ZŠ a MŠ Deštná


O škole


             Základní škola a Mateřská škola Deštná
Organizace vyučování – školní rok 2010/2011
Škola se otevírá v 6.50 hodin. Žáci čekají na příchod vyučujícího v šatně školy.
Vyučování začíná v 7.20 hodin z důvodu příjezdu a odjezdu autobusu.
Přestávky po 1., 3., a 4. vyučovací hodině jsou desetiminutové, 
po 2. hodině je přestávka dvacetiminutová.
Dozor nad žáky ve třídách v době vyučování má vyučující učitel, v době mimo vyučování
provádí dozor nad žáky ve třídách a na chodbě vyučující podle rozpisu.
Pro žáky do školní družiny si po 4. vyučovací hodině chodí vychovatelka.
 
Pokud mají žáci 5 hodin, odvádí je na oběd vyučující, kteří ve třídě učí poslední hodinu.
Dozor v jídelně vykonává vychovatelka nebo zastupující učitel.
Dozor po vyučování zajišťuje – v družině vychovatelka nebo zastupující učitel, 
v kroužcích učitel, který kroužek vede.
Po vyučování nemají žáci dovoleno pohybovat se bez dozoru po budově školy. 
Dozor končí v 15.15 hodin ukončením družiny a odchodem žáků ze školy.
Organizace školy:
I. Třída (3.,4.,5. roč ník) – tř. uč . Ing., Mgr. B. Nečasová 
II. Třída (1.,2. roč ník) – tř. uč . Mgr. J. Tóthová 
Družina – Lucie Fagulcová.
 
Organizace vyučování: 
1. hodina 7.20 – 8.05
2. hodina 8.15 – 9.00
3. hodina 9.20 – 10.05
4. hodina 10.15 – 11.00
5. hodina 11.10 – 11.55
Polední přestávka 11.55 – 12.45
6. hodina 12.45 –13.30
 
 
 
 
Platnost od 1.9. 2010
 

Podrubriky:
Plán akcí 2010 - 2011
Školní družina[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.